ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางปะอิน เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4104) 25 ม.ค. 65
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 4062) 25 ม.ค. 65
ยกเลิกการสอบเข้าเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4420) 19 พ.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 4328) 19 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือก (อ่าน 4458) 29 เม.ย. 64
การสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 4470) 23 เม.ย. 64
โควตาพิเศษ ประเภทดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4566) 08 มี.ค. 64
การับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล) (อ่าน 60199) 08 มี.ค. 64
การับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนทั่วไป) (อ่าน 4309) 05 มี.ค. 64