วารสารประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีน Pfize
ร่วมแสดงความยินดีกับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการขวัญสุดา วงษ์แหยม
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาซักซ้อมทำความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบอุกทกภัย โรงเรียนบางปะอิน
ผู้บริหารโรงเรียนบางปะอิน ร่วมงาน "ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 64"
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 2
บริษัท Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd. ที่ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนบางปะอิน
สพม.พระนครศรีอยุธยาที่มอบชุดวัสดุอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนบางปะอิน จำนวน 8 ชุด เพื่อมอบให้แก่ครูและนักเรียนที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รับทุนการศึกษา
"แคนนอน สอนน้องลดภาวะโลกร้อน"
มอบถุงปันรักให้แก่นักเรียนที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 โครงการ "ปันรัก จากใจ สายใยบางปะอิน"
มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนห้องเรียนละ 2 ทุน
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2564
ประชุมการเตรียมความพร้อมข้อมูลนักเรียนรับวัคซีนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา --------
ประชุมออนไลน์เพื่อกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1
คณะผู้บริหารโรงเรียนบางปะอิน ได้มอบถุงปันรักให้แก่ลูกจ้างเพื่อสู้ภัยวิกฤตโควิด-19
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้ามอบหน้ากากอนามัยให้แก่สมาชิกโรงเรียนบางปะอิน
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน
เข้ารับการนิเทศการสอนออนไลน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ประเมินครูผู้ช่วย
วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564
ขอขอบคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบโต๊ะนักเรียนให้กับโรงเรียนบางปะอิน 120 ตัว
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสต๊าฟสัตว์
โรงเรียนบางปะอิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application LIN
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน)มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท
พิพิธภัณฑ์สัญจร